Vil du vide mere er der mulighed for at læse noget på:

fil formater m.m.:  http://www.itu.dk/~peterk/web_for_begyndere/side11_intro_digital.html

fil formater m.m.:  http://www.kenddinpc.dk/default.asp?menuid=8&submenu=227

http://www.kenddinpc.dk/default.asp?menuid=8&submenu=8

fil formater m.m.:  http://www.hjemmesideskolen.dk/grafik/format.asp

 fil formater m.m.:  http://teknikogsjov.gilau.dk/computer-ting/grafik.asp

fil formater m.m.:  http://www.novicen.dk/billedbehandling/billedformater.asp#fakta

Digital fototeknik :  http://www.lotte-m.dk/fotografi_digitalt.php

brugervejledning til Photofiltre.: http://www.pensionistedb.dk/photofiltre_intro.htm

Hypersnap 6 (Klippe-klistre program) http://www.hyperionics.com/hsdx/support.asp