Mit projekt med at digitalisere Hornbæk Lokalarkivs medlemsblad "Hornbækegenen" gennem de første 25 år, er ved at tage form til snarligt aflevering (omkring årskiftet 2010/2011).
Det handler om de første 69 blade, da foreningen begyndte at lave bladet til tryk på EDB.
Min hensigt med dette projekt var fra starten, at foreningen kunne få nogle mere ensartede blade som besøgende kunne købe, fremfor de "dårlige" kopier af bladet som fra starten var lavet som Spritduplikater (indskannet som gråtoner).

Her lige et par sider fra blade ikke de tydeligste forskelle.

blad_1_forside_gl =blad_1_forside_ny, blad_2_forside_gl = blad_2_forside_ny, blad_2_side_3_gl = blad_2_side_3_ny, blad_69_forside_gl = blad_69_forside_ny
Blad 1, Blad 2s forside og side 3, samt blad 69s forside.