Nyt under udarbejdelse, er et register over de jyske, fynske og sjællandske sognenumre, herreder og amter,(1970) samt hvilket Landsarliv. måske også hvilke kommuner som sognet hørte under frem til 2006.

 

Sjællandske sogne i alfabetisk orden med herred og amt eller nummerorden med herred og amt, en prøve på en Excel ark version
Registret er lavet udfra: Arkivalier Online, Sogn Herred Amt fra DIS, afskrift af sogneliste fra Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm. Samt andre troværdige kilder.
(De sogne som (LAK) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm dækker)

Nyt under udarbejdelse, er et register over de jyske og fynske sogne, herreder og amter, ved hjælp af Den Jyske Kirkebog ( http://home20.inet.tele.dk/denjyskekirkebog )og Arkivalier Online, Sogn Herred Amt fra DIS.


Prøve på sognenumre i jylland under udarbejdning. Excel ark version

Pdf vesion som ikke bliver opdateret med indholdet i Excel versionen.