92 + 93 + 94

C. Steincke
Vilhelmine Steincke, f. Hansen,
Sigurd Ejnar Steincke,

Overlærer
C. Steincke
R. af DBG.
* 29. Aug. 1852
† 17. Septbr. 1919.
Vilhelmine Steincke
f. Hansen,
* 16. Januar 1854
† 10. Oktbr. 1941
Sigurd Ejnar
Steincke,
* 6. Novbr. 1881
† 22. Januar 1894.
3531
3533
3532
   

I aulaen på Nykøbing Borger og Realskole (Grundtvigsvej 12) hænger denne mindetavle

3554-0
3554a