82 + 83 + 84 + 85

Axel Christian Grundtvig
Lauritz Peder Grundtvig,
Karen Grundtvig Født Kjeldberg
Morten Grundtvig

Herunder hviler støvet
af
tvende haabefulde yndlinge,
Uhrmagersvend
Axel Christian Grundtvig,
Født D. 15. April 1818, Død D. 10. October 1839,
Kort efter at have paabegyndt
sit mesterstykke
og
Student
Lauritz Peder Grundtvig,
Født D. 8. Ianusri 1822, Død D. 3. Februari 1840.

De var i livet deres forældres glæde
og bragte ved deres død den første sorg.

Giem du o moderiord det kjære støv
af dem, som os forlod i ungdoms dage.
Her visner brat det unge grønne læv
Men _ hist forstummer io vor graad vor klage.

Samt forældrene,
Karen Grundtvig Født Kjeldberg,
Død D. 24. Januar 1838 i en alder af 78 aar, efter 44 aars lykkelig ægteskab og
Kjøbmand Morten Grundtvig,
Død D. 13. Decenber 1864 i sit 83 aar.

Deres minde vil med taknemmelighed
bevares af deres efterladte familie.

3523
3525