20 + 21 + 22

Mathea Jensen
Margrethe Sørensen
Jens Sørensen

1847 Mathea Jensen 1897
Margrethe og Jens
1858 - 1933 Sørensen 1857 - 1943
3435